چقدر...

این دوست داشتن های بی دلیل خوب است

درست مثل همین باران

که بی سوال...

فقط می بارد…

آرام…

شمرده شمرده...

فقط می بارد...

چقدر...

 این دوست داشتن های بی دلیل خوب است...

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 18 اسفند 1394    | توسط: فرتاش شهبازی    |    نجوای دل()