باران بهانه ای بود

تا زیر چتر من تا آخر آن كوچه بیایی

كاش نه باران بند میامد . . .

و نه آن كوچه انتهایی داشت . . .

كاش همیشه باران بیاید . . .

و كاش همه جا كوچه باشد . . .

 

نوشته شده در تاریخ جمعه 17 آذر 1391    | توسط: فرتاش شهبازی    |    نجوای دل()