حسی بالاتر از دلتنگی

حسی تلخ تر از دلتنگی ست

وقتی صدایش به من می گوید

" دوستت دارم "

و نگاهش خیره در چشمان دیگری ست

حسی تلخ تر از دلتنگی ست

وقتی می گوید

تمام لحظه هایش را به یاد من خط می زند

ولی شبهایش را با دیگری مشق می کند

حسی تلخ تر از دلتنگی ست

وقتی تمام ثانیه هایم نیز عاشق یاد او هستم

ولی او . . .

حتی به گریه هایم شک می کند

می دانم همین روزا برایش تمام می شوم

شاید اگر بغضم می شکست دل تنگی آنقدر تلخ نبود . . .

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 8 دی 1390    | توسط: فرتاش شهبازی    |    نجوای دل()