این روزها حالم خوب است

خوب ِ خوب !

نه نشانی از دلتنگی . ..

نه روزنی از سیاهی . . .

و نه وسوسه ای از دل بسـتگی!

نوشتنم را بهانه ای نیست . . .

جز گفتن این که "من" ،بعد از "تو" ،

به هیچ "او"یی اجازه "ما"شدن نداده ام ....


نوشته شده در تاریخ یکشنبه 1 آبان 1390    | توسط: فرتاش شهبازی    |    نجوای دل()