امشب بغض تنهایی من دوباره می شکند . . .

چشمانم بس که باریده تحمل نور مهتاب را هم ندارد . . .

آخ که چقدر تنهایم . . . !!

دل بیچاره ام بس که سنگ صبورم بوده . . .

خرد شد و انگشتانم بس که برایت نوشته . . .

خسته روبروی آینه نشسته ام . . . آیا این منم ؟!!!!

شکسته . . . دلتنگ . . . تنها . . . تو با من چه کردی ؟!!

شاید این آخرین زمزمه های دل تنگیم باشد . . .

دیگر هیچ نخواهم گفت . . .

اما منتظرم . . .

در انتظار دیدن تو . . .

می روی و گریه می آید مرا . . .

ساعتی بنشین که باران بگذرد . . .

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 9 خرداد 1390    | توسط: فرتاش شهبازی    |    نجوای دل()