اگر بعد از مرگم از تو پرسیدند

                                                                          كه آن وجودی را كه زمانی با تو میدیدند كه بود؟

                              بگو

                                        دنیایی از عشق بود كه به خاطر

                                                                               حسرت كرانه عشق جوش وخروش میكرد

                         بگو

                                        دیوانه ای بت پرست بود كه

                                                                                     بتش را دیوانه وار دوست می داشت

                              بگو

                                        اشك در بدری بود كه به هیچ دیده ای

                                                                                          به جز دیده ی من آشیان نداشت

                              بگو

                                        بگو برای اندك زمانی با من بود

                                                                                   ولیكن تا آخرین لحظه هایش می گفت :
                         
                                                                                                                     
دوستت میدارم

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 5 دی 1389    | توسط: فرتاش شهبازی    |    نجوای دل()